dimecres, 30 de setembre de 2009

QUÈ ÉS EDUCAR?

És molt difícil precisar el significat de la paraula "educar".
Grans pensadors -filòsofs, psicòlegs i pedagogs- l'han definit a bastament.
Avui només vull introduir algunes frases breus que ens facin reflexionar:

-Educar és guiar, és conduir.
-Educar és mostrar camins.
-Educar és modelar.
-Educar és potenciar capacitats.
-Educar és ajudar a ser responsable.
-Educar és predicar amb l'exemple i el compromís.
-Educar és fer créixer l'autoestima.

L'acte d'educar comporta que en determinades ocasions sigui necessari:

-prevenir i anticipar-se
-posar límits
-saber dir que no
-reprimir
-causar algun dolor o trauma per evitar mals posteriors
-amenaçar i fins i tot castigar

Crec que tant pares com mestres hauríem de tenir molt presents aquestes breus reflexions.