divendres, 16 de gener de 2009

LA IMPORTÀNCIA DELS NOSTRES ACTES


A vegades, es produeix l'anomenat "efecte papallona": el moviment suau de les ales d'una papallona en un determinat lloc, pot produir una forta ventada a milers de quilòmetres.
Llegiu atentament:
Rosa Parks sat, so Martin could walk...Martin walked, so Obama could run...Obama run, so our children can FLY.(Rosa va seure perquè Martin pogués caminar...Martin va caminar perquè Obama pogués córrer; Obama han corregut perquè els nostres fills puguin volar).


Per entendre millor aquestes paraules cal recordar que Rosa Parks va ser la primera dona que es va atrevir a seure en un autobús en un dels seients reservats als blancs.


Qualsevol dels nostres actes pot tenir transcendència.