dissabte, 24 de gener de 2009

IMATGES DE LA TELEVISIÓ DE L'HOSPITALET

Em van fer una llarga entrevista, però com sol passar en aquest mitjà, la cosa ha quedat reduïda a unes frases incompletes i no gaire contextualitzades. De tota manera, mostren algun detall de l'actualitat educativa.